Cenník

nové 3d mihalnice …………45 eur (jedna hrubá mihalnica na jednu prirodzenú)
dopĺňanie 3d mihalníc …….35 eur

nové 4d mihalnice …………45 eur (dve tenké mihalnice na jednu prirodzenú)
dopĺňanie 4d mihalníc ……..35 eur

nové 5d mihalnice………… 50 eur (tri tenké mihalnice na jednu prirodzenú)
dopĺňanie 5d mihalníc ……..40 eur

nové 6d mihalnice………….55 eur (štyri extra tenké mihalnice na jednu prirodzenú-extra hustý vzhľad)
dopĺňanie 6d mihalníc………45 eur

odstránenie mihalníc……..10 až 15 eur

čiastočné doplnenie mihalníc……..8 eur